شاهکارهای شعر معاصر (قصه دخترای ننه دریا)

بستن


شاهکارهای شعر معاصر (قصه دخترای ننه دریا)

احمد شاملو

 

یکی بود یکی نبود

جز خدا  هیچی نبود

زیر این طاق کبود

نه ستاره

نه سرود

عمو صحرا،تپلی

با دو تا لپ گلی

پا و دستش کوچولو

ریش و روحش دو قلو

چپقش خالی و سرد

دلک ش دریای درد

در باغو بسته بود

دم باغ نشسته بود

"عمو صحرا! پسرات کو؟"

"لب دریان پسرام.

دخترای ننه دریا رو خاطرخوان پسرام.

طفلیا،تنگ غلاغ پر،پاکشون

خسته و مرده؛ میان

از سر مزرعه شون.

تن شون خسته کار

دل شون مرده زار

دساشون پینه  ترک

لباساشون نمدک

پاهاشون لختو پتی

کج کلاشون نمدی

می شینن با دل تنگ

لب دریا سر سنگ

طفلیا شب تا سحر گریه کنون

خوابو از چشم به در دوخته شون پس می رونن

توی دریای نمور

می ریزن اشکای شور

می خون_آخ که چه دلدوز و چه دلسوز می خونن!

"دخترای ننه دریا!کومه مون سرد و سیاس

چش امیدمون اول به خدا،بعد به شماس.

کوره ها سرد شدن

سبزه ها زرد شدن

خنده ها درد شدن

از سر تپه،شبا

شیهه اسبای گاری نمیاد

از دل بیشه،غروب

چهچه سار و قناری نمیاد

دیگه از شهر سرود

تک سواری نمیاد

دیگه مهتاب نمیاد

کرم شب تاب نمیاد.

برکت از کومه رفت

رستم از شانومه رفت:

تو هواوقتی که برق میجه و بارون می کنه

کمون رنگه به رنگش دیگه بیرون نمیاد،

رو زمین وقتی که دیب دنیا رو پر خون می کنه

سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد

شبا شب نیس دیگه،یخدون غمه

عنکبوتای سیا شب تو هوا تار می تنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمی شه

آسمون مثل قدیم شبها چراغون نمیشه.

غصه کوچیک سردی مث اشک

جای هر ستاره سو سو می زنه

سر هر شاخه خشک

از سحر تا دل شب جغده که هوهو می زنه.

دلا از غصه سیاس

آخه پس خونه خو رشید کجاس؟

قفله؟ وازش می کنیم!

قهره؟نازش می کنیم!

می کشیم منتشو

می خریم همتشو

مگه زوره؟به خدا هیچکی به تاریکی شب تن نمیده

موش کورم که میگن دشمن نوره،به تیغ تاریکی گردن نمیده!

دخترای نه دریا! رو زمین عشق نموند

خیلی وخ پیش باروبندیلشو بست خونه تکوند

دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه

تو کتابم دیگه اون جور جیزا پیدا نمیشه.

دنیا زندون شده:نه عشق،نه امید،نه شور،

برهوتی شده دنیا که تا چش کار می کنه مرده س و گور.

نه امیدی_چه امیدی؟به خدا حیف امید!_

نه چراغی_چه چراغی؟چیز خوبی میشه دید؟_

نه سلامی_چه سلامی؟همه خون تشنه هم!_

نه نشاطی_چه نشاطی؟مگه راهش میده غم؟_

داش آکل،مرد لوطی،

ته خندق تو قوطی!

توی باغ بی بی جون

جم جمک،بلگ خزون!

دیگه ده مثل قدیم نیس که از آب در می گرفت

باغاش انگار باهارا از شکوفه گر می گرفت:

آب به چشمه!حالا رعیت سر آب خون می کنه

واسه چار چیکه آب،چل تارو بی جون می کنه.

نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه

پای دار،قاتل بیچاره همونجور تو هوا چش می دوزه

"چی می جوره تو هوا؟

رفته تو فکر خدا؟..."

"نه برادر!تو نخ ابره که بارون بزنه

شالی از خشکی درآد،پوک نشادون بزنه:

اگه بارون بزنه

آخ اگه بارون بزنه!"

دخترای ننه دریا!دلمون سردو سیاس

چش امیدمون اول  به خدا بعد به شماس.

ازتون پوست پیازی نمیخایم

خودتوم بس مونین،بقچه جاهازی نمیخایم

چادر یزدی و پاچین نداریم

زیر پامون حصیره،قالیچه و قارچین نداریم.

بذارین برکت جادوی شما

ده ویرونه رو آباد کنه

شبنم موی شما

جیگر تشنمونو شاد کنه

شادی از بوی شما مس شه همینجا بمونه

غم،بره گریه کنون،خونه غم جا بمونه..."

پسرای عمو صحرا،لب دریای کبود

زیر ابرو مه و دود

شبو از راز سیا پر می کنن،

توی دریای نمور

می ریزن اشکای شور

کاسه دریارو پر در می کنن

دخترای ننه دریا،ته آب

می شینن مست و خراب.

نیمه عریون تن شون

خزه ها پیر هن شون

تن شون هرم سراب

خنده شون غلغل آب

لب شون تنگ نمک

وصل شون خنده شک

دل شون دریای خون،

پای دیفار خزه

می خونن ضجه کنون:

"_پسرای عمو صحرا لب تون کاسه نبات

صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات!

دریا از اشک شما شور شد و رفت

بخت مون از دم در دور شدو رفت.

راز عشقو سر صحرا نریزین

اشک شون شوره،تو  دریا نریزین!

اگه آ ب شور بشه،دریا به زمین دس نمیده

ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده.

دیگه اون وخ تا قیامت دل ما گنج غمه

اگه تا عمر داریم گریه کنیک،بازم کمه

پرده زنبوری دریا میشه برج غم مون

عشق تون دق میشه،تا حشر میشه همدم مون!"

مگه دیفارخزه موش نداره؟

مگه موش گوش نداره؟_

موش دیفار،ننه دریا رو خبر دار می کنه:

نه دریا کج و کوج

بد دل و لوس و لجوج،

جادو در کار می کنه.

تا صداشون نرسه لب دریای خزه

از لجش،غیه کشون ابرارو بیدار می کنه:

اسبای ابر سیا

تو هوا شیهه کشون،

بشکه خالی رعد

روی بوم آسمون.

آسمون،غرومب غرومب!

طبل آتیش، دو دو دومب!

نعره موج بلا

میره تا عرش خدا

صخره ها از خوشی فریاد می زنن

دخترا از دل آ ب داد می زنن:

"_پسرای عمو صحرا!

دل ما پیش شماس

نکنه فکر نکنین

حقه زیر سر ماس:ننه دریای حسود

کرده این آتش و دود!"

پسرا،حیف!که جز نعره و دلریسه باد

هیچ صدای دیگه یی

به گوشاشون نمیاد!_

غم شون سنگ صبور

کج کلاشون نمدک

نگاشون خسته و دور

دل شون غصه ترک

تو،سیاهس سوت و کور

گوش میدن به موج سرد

می ریزن اشکای شور

توی دریای نمور...

جم جمک برق بلا

طبل آ تیش تو هوا!

خیز خیزک موج عبوس

تا دم عرش خدا!

نه ستاره نه سرود

لب دریای حسود،

زیر این طاق کبود

جز خدا هیچی نبود

جز خدا هیچی نبود!

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت