خواص شیر

بستن


خواص شیر

 

شیر: پیامبر خدا (ص) فرمود: " خداوند ، هیچ دردی فرو نفرستاد ه ، مگر این که برای آن ، درمانی هم فرستاده است . در شیر گاو ، درمان هر درد هست " . و فرمود : " برشما باد شیرگاو ؛ چرا که گاو از هردرختی می خورد و شیر آن ، درمانی برای هر درد است ". و فرمود : " خداوند ، هیچ دردی ننهاده ، مگر این که برایش درمانی نیز نهاده است . برشما باد شیرگاو ، چرا که از شجری می خورد " .امام علی (ع) فرمود : " نوشیدن شیر ، شفایی برای هردرد است ، مگر مرگ " و امام علی (ع) فرمود : " شیرگاو دارو و درمان است ".

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت