ناگفته هایی از ایران کهن (قسمت چهارم و آخر)

بستن


ناگفته هایی از ایران کهن (قسمت چهارم و آخر)

 

  • داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان پست و تلگراف (چاپارخانه) را بنیان نهاد.
  • اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.
  • داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزئی از ایران بوده سدی عظیم به روی رود سند بنا نهاد.
  • فیثاغورث که به دلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد.
  • در طول سلطنت داریوش کبیر 242 حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بود که با 242 مورد شورش مقابله کرد و همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد.او در سال آخر پادشاهی به اندازه 10 میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت. داریوش در سال 521 قبل از میلاد فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم.
  • آیین زرتشت نخستین انقلاب انسانگرایی و آزادیخواهی در تاریخ بود. تمام نوشتارهای تاریخی نشان می دهد که چه اندازه این انقلاب جهان را به پیش کشاند و چه اندازه بر فرهنگ جهانی تاثیر گذاشت.
  • تحولی که زرتشت در فرهنگ ایران بوجود آورد زنهای ایرانی را در تمام زمینه ها هم تراز مردان کرد  و زنها از چنان آزادی برخوردار شدند که مانند آن را در هیچ جایی از دنیای باستان نمی توان یافت. در آن زمان یونانی ها با زنان خود مانند برده رفتار می کردند و ارسطو می گفت زن نمی تواند روح داشته باشد.
  • هیچ صفحه ای از کتابهای تاریخ نمی تواند گواه دهد که یک نفر به زور اندیشه زرتشت وارد شده باشد. اگر جز این بود زمانی که ایرانیان امپراتوری جهانی درست کرده بودند، یونان و هند و مصر و تمام خاورمیانه و نیمی از آفریقا زرتشتی شده بودند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت