اولین خودرو وارد شده به ایران

بستن


اولین خودرو وارد شده به ایران

 

ورود اولین خودرو به ایران در زمان قاجار ودوره ی مظفرالدین شاه صورت گرفته. اگرچه سالها قبل پدرش ناصرالدین شاه این ارابه ی آهنین را درسفری به فرانسه رویت نموده وباسواری نموده بوداما تمایلی به ورودآن به ایران نشان نمیداد تا15سال بعد که فرزندش این اتفاق رارقم زد.

كورلين، مهماندار فرانسوي مظفرالدين شاه در كتاب «بدايع الوقايع» خود نوشته است: «در ماه اوت 1900 سال(1279هجری شمسی) در مراجعت اعليحضرت از جنگل بولوني، دو دستگاه اتومبيل كه براي بردن به ايران سفارش داده بودند جلوي عمارت براي مشاهده اعليحضرت حاضر بودند كه در هركدام آنها دو نفر از پيشخدمت‌هاي مخصوص حضور داشتند.

به امر مبارك مكانيسين‌ها اتومبيل را به راه‌انداختند و چند حركت نمايشي در حضور اعليحضرت به جا آوردند و پس از انجام امتحان، سوارها و ملتزمين ركاب جابه‌جا شده و اتومبيل‌ها آهسته پهلوي كالسكه همايوني آمدند تا سلطان از نزديك درست آنها را بررسي كند و چون اتومبيل‌ها از هر نظر مطابق ميل بودند و نوع عيب و نقصي در آنها مشاهده نشد و با دستور اعليحضرت اجازه حمل آنها صادر شد و كالسكه همايوني به طرف عمارت به راه افتاد.»

اين دو اتومبيل كه محصول كارخانه رنو بود، توسط دو راننده فرانسوي به تهران منتقل شد، اما دو سرنوشت متفاوت پيدا كردند چون فقط يكي از آنها به تهران رسيد و ديگري در راه انزلي به تهران خراب شد و همان جا ماند تا زير باران و برف تبديل به قراضه‌اي شود. دومي هم گاهي به دستور مظفرالدين‌شاه و توسط راننده فرانسوي‌اش موسيو وانه در ميدان مشق به حركت درمي‌آمد و باعث شادي و ذوق مردم مي‌شد. اين ماشين بعدها به محمدعلي شاه رسيد.

بدنیست بدانیم اولین تصادف منجربه فوت نیز توسط همین شاه قجری اتفاق افتاده و از بد حادثه قربانی وی غلامحسین درویش معروف به درویش خان ازنوابغ عرصه ی موسیقی بوده .خودرو بنز سلطان  که توسط راننده ی وی هدایت میشد درتاریخ 2 آذر سال1305 این فاجعه رارقم زد.

اولین خودرو وارد شده به ایران

اولین خودرو وارد شده به ایران

 

مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه

 

درویش خان

درویش خان

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت