سلسله هایی که بر ایران حکومت کرده اند

بستن


سلسله هایی که بر ایران حکومت کرده اند

 

ایران از تمدن های کهن به شمار می رود. تمدن ایران همزمان با تمدن های بین النهرین شکل گرفته است.

تمدن ایلام (عیلام) قدیمی ترین تمدن در ایران کنونی است که بیش از 6000 سال قدمت دارد.

با ورود آریایی ها به ایران، شهرنشینی و تمدن های سازمان یافته در ایران شکل گرفت.

نام ایران از کلمه آریا و آریانا گرفته شده است.

  • سلسله هایی که بر ایران حکومت کرده اند:
نام سلسله اولین و آخرین حاکم مدت حکومت

مادها

هخامنشیان

اشکانیان

ساسانیان

امویان

عباسیان

طاهریان

صفاریان

سامانیان

آل زیار

آل بویه

دیالمه

غزنویان

آل افراسیاب

آل مامون

سلجوقیان

خوارزمشاهیان

غوریان

ایلخانیان

چوپانیان

ایلخانیان

آل اینجو

مظفریان

ملوک کرت

سربداران

قراختائیان

اتابکان یزد

اتابکان لرستان

اتابکان فارس

اتابکان شام و دیاربکر

اتابکان آذربایجان و عراق

تیموریان

قراقویونلو

آق قویونلو

صفویه

افشاریه

زندیه

قاجاریه

پهلوی

دیااکو

کوروش - داریوش سوم

ارشک - اردوان پنجم

اردشیر بابکان - یزدگرد سوم

معاویه - مروان بن محمد

السفاح - المستعصم

طاهر - محمد بن طاهر

یعقوب لیث - خلف ابن احمد

نصر - اسماعیل بن نوح

مرداویج - جهانشاه بن کیکاوس

رکن الدوله حسن - ابو علی کیخسرو

کاکویه - فرامرز

سبکتگین - ملک بن خسرو شاه

بغرا خان - قلیچ ارسلان

ابو علی مامون - ابوالعباس

طغرل - طغرل سوم

قطب الدین محمد - جلال الدین منکبری

محمد بن سوری - محمود بن غیاث الدین

اوکتای قا آن - انوشیروان خان

امیر چوپان - مالک اشرف

شیخ حسن - سلطان احمد

محمود شاه - ابو اسحق

امیر مبارزالدین - شاه یحیی

امیر عزالدین عمر - ملک غیاث الدین

خواجه عبدالرزاق - خواجه علی موید

یراق حاجب - قطب الدین جهان

رکن الدین سام - حاجی شاه

ابو طاهر - غیاث الدین کاووس

مظفرالدین سنقر - آبش خاتون

عمادالدین زنگی - عزالدین بن ارسلان

اتابک ایلدگز - قزل ارسلان

امیر تیمور - سلطان حسین بایقرا

قرا محمد - امیر حسین علیشاه

قرا عثمان - مراد بیک

شاه اسمعیل - شاه عباس سوم

نادر - نادر میرزا

کریم خان - لطف علی خان

آغا محمد خان - احمد شاه

رضا - محمد رضا

550-708 قبل از میلاد

330-550 قبل از میلاد

250 قبل از میلاد - 224 میلادی

224- 631 میلادی

41 هجری - 132 هجری قمری

132 - 656 هجری قمری

205 - 259 هجری قمری

259 - 293 هجری قمری

278 - 389 هجری قمری

316 - 433 هجری قمری

320 - 447 هجری قمری

398 - 443 هجری قمری

351 - 553 هجری قمری

369 - 609 هجری قمری

385 - 407 هجری قمری

429 - 590 هجری قمری

490 - 628 هجری قمری

543 - 607 هجری قمری

629 - 756 هجری قمری

716 - 759 هجری قمری

736 - 813 هجری قمری

729 - 758 هجری قمری

736 - 795 هجری قمری

652 - 783 هجری قمری

738 - 783 هجری قمری

619 - 705 هجری قمری

590 - 718 هجری قمری

592 - 831 هجری قمری

543 - 686 هجری قمری

481 - 658 هجری قمری

531 - 621 هجری قمری

804 - 929 هجری قمری

809 - 873 هجری قمری

809 - 920 هجری قمری

905 - 1141 هجری قمری

1148 - 1218 هجری قمری

1200 - 1209 هجری قمری

1200 - 1342 هجری قمری

1342 - 1399 هجری قمری (1304 - 1357 هجری شمسی)

در اینجا دو نکته لازم به توضیح است:

  • اولین نکته که احتمالا متوجه شده اید این است که در بسیاری از سلسله هایی که بر ایران حکومت کرده اند ممکن است تاریخ حکومتشان بر ایران به نوعی با تاریخ سلسله های دیگر همپوشانی داشته باشد یعنی به عبارت دیگر تارخ حکومتشان دقیقا بعد از حکومت قبلی نیست بلکه در بسیاری موارد مقداری از سال های حکومتشان با سلسله های دیگر تداخل دارد. علت این امر آنست که در خیلی از موارد سلسله ها بر بخشی از ایران بزرگ آن دوران حکومت می کردند و ممکن بود در یک زمان دو سلسله مختلف بر دو نقطه مختلف از ایران بزرگ حکومت کنند که این تداخل زمانی از نظر تاریخ بدین خاطر است.
  • دومین نکته هم فاصله هفت ساله بین سلسله صفویه و افشاریه است (از تاریخ 1141 - 1148 هجری قمری) که در این فاصله، ایران گرفتار فتنه افغانها بوده است (محمود و اشرف افغان).

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت