سخنانی زیبا از گابریل گارسیا مارکز

بستن


سخنانی زیبا از گابریل گارسیا مارکز

 

گابریل گارسیا مارکز

 • در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می دانند، و گاهی پدران هم.
 • در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف، فایده ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود.
 • در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد، مادر را از داشتن یک روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم می کند.
 • در 30 سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.
 • در 35 سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد، بلکه چیزی است که خود می سازد.
 • در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم، بلکه در این است که کاری که انجام می دهیم، دوست داشته باشیم.
 • در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند.
 • در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه، بدترین دشمن وی است.
 • در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.
 • در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توان ایثار کرد، اما بدون ایثار نمی توان عشق ورزید.
 • در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز، باید بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچه را نیز که میل دارد، بخورد.
 • در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت های خوب نیست، بلکه خوب بازی کردن با کارت های بد است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت