یک لحظه آرامش

بستن


یک لحظه آرامش

 

دختر جوان، مدام از مسیر خوابگاه تا دانشگاه و بالعکس بایستی متلک های پسران و مردان هوسران را  می شنید و عذاب می کشید.

این قضیه به شدت آزارش می داد، تا جایی که چند بار تصـــمیم گرفت بی خیــال درس و مــدرک شود و به محـــل زندگیش بازگردد.

روزی به امامزاده ی نزدیک دانشگاه رفت. شـاید می خواست گله کند از وضعیت آن شهر لعنتی!

دخترک وارد حیاط امامزاده شد.خسته، انگار فقط آمده بود گریه کند. دردش گفتنی نبود.

رفت و از روی آویز چادری برداشت و سر کرد. وارد حرم شد و کنار ضریح نشست.زیر لب چیزی می گفت انگار، خدایا کمکم کن.

چند ساعت بعد،دختر که کنار ضریح خوابیده بود با صدای زنی بیدار شد.

خانوم!خانوم! پاشو سر راه نشستی! مردم می خوان زیارت کنن.

دخترک سراسیمه بلند شد و یادش افتاد که باید قبل از ساعت ۸ خود را به خوابگاه برساند. به سرعت از آنجا خارج شد. وارد شــــهر شد.

امــــا، اما انگار چیزی شده بود. دیگر کسی او را بد نگاه نمی کرد.

انگار محترم شده بود.نگاه هوس آلودی تعـقــیبش نمی کرد. احساس امنیت کرد.

با خود گفت: مگه میشه اینقدر زود دعام مستجاب شده باشه! فکر کرد شاید اشتباه می کند. اما اینطور نبود.

یک لحظه به خود آمد.

دید چـــادر امامــزاده را سر جایش نگذاشته.

پایان

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت